Αναπλήρωση μαθήματος
- Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 -

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος της 23ης Απριλίου, στην αίθουσα 209, και ώρα 3.00 μ.μ. ακριβώς (διότι ακολουθεί μάθημα στην ίδια αίθουσα στις 5μ.μ.).