Εξέταση μαθήματος ΙΙ93
- Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 -

Η εξέταση του μαθήματος ΙΙ93 "Θεματικές προσεγγίσεις στη Βυζαντινή Ιστορία" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιουλίου, ώρα 11.30-13.30, στο αμφιθέατρο 440. Η ύλη που θα εξετασθεί  έχει αναρτηθεί στο η-Τάξη, στην κατηγορία «Έγγραφα».