Συνάντηση 28.02.2013
- Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

 Όπως ίσως ενημερωθήκατε από την ανακοίνωση στους πίνακες ανακοινώσεων, θα γίνει μια πρώτη συνάντηση την προσεχή Πέμπτη στο γραφείο μου και ώρα 13:00, προκειμένου να ενημερωθείτε για την οργάνωση του σεμιναρίου και να συζητήσουμε τα θέματα εργασιών.

Λ.Π.