Παράδοση εργασιών τον Σεπτ. 2016 οι σωστές ημερομηνίες
- Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016 - 1:27 μ.μ. -

Συνάδελφοι,

την 1. και 8. 9.16, 9-10.00 θα βρίσκομαι στο γραφείο μου και θα παραλάβω (μόνο αυτές τις ημερομηνϊες) τις σεμιναριακές σας εργασίες.

Καλημέρα

Ο. Κατσιαρδή