πρόσβαση σε ηλεκτρονικά διδακτικά εγχειρίδια
- Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016 - 8:10 π.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα, ανανεωμένη ιστοσελίδα της Δράσης «Κάλλιπος», στο πλαίσιο της οποίας έχουν δημιουργηθεί τα πρώτα ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης σε μορφή epub (electronic publication) και σε μορφή pdf, τα οποία ελεύθερα διατίθενται στους φοιτητές των ΑΕΙ, στο σύνολο της Ακαδημαϊκής & Ερευνητικής Κοινότητας, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Από την αρχική σελίδα του νέου ιστότοπου (Κάλλιπος, https://www.kallipos.gr/), όλα τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων της Δράσης έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους (Μητρώο & Υποβολή, με εισαγωγή του κωδικού τους). Επίσης από την αρχική σελίδα, είναι εφικτή η πρόσβαση από όλους, στο ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης «Κάλλιπος» (https://repository.kallipos.gr/), το οποίο περιέχει περισσότερα από πεντακόσια (~520) αξιολογημένα, υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Το κάθε σύγγραμμα, τα κεφάλαια που το συναποτελούν και ιδιαίτερης αξίας μαθησιακά αντικείμενα (π.χ. εικόνες, βίντεο, διαδραστικές ασκήσεις κ.λπ.), διατίθενται, μέσω του Αποθετηρίου, και ως αυτόνομα ψηφιακά τεκμήρια. Επιπλέον, είναι εφικτή η αναζήτηση τόσο στο πλήρες κείμενο όσο και στα μεταδεδομένα του συνόλου των συγγραμμάτων και των μαθησιακών αντικειμένων, ενώ προσφέρονται και δυνατότητες πλοήγησης με βάση θεματικές κατηγορίες, συγγραφείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα/τμήματα.

Τα ψηφιακά τεκμήρια του Ακαδημαϊκού Συσσωρευτή ανήκουν σε πέντε (5) ευρείες Θεματικές Περιοχές:
«Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες - Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων»
«Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική»
«Φυσικές Επιστήμες»
«Ιατρικές Επιστήμες - Επιστήμες της Ζωής»
«Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες»

Επιπλέον, από την αρχική σελίδα της Δράσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και βιβλιοθηκονόμοι) έχουν πρόσβαση στη Bιβλιοθήκη Eγγράφων (Οδηγοί με «καλές πρακτικές» δημοσίευσης, νομικά κείμενα, κατάλογος θεματικών όρων), ενημερώνονται για τις Ανακοινώσεις και τα Σημαντικά Νέα της Δράσης, ενώ πλοηγούνται και στις Εκδόσεις της Δράσης, ανά Θεματική Περιοχή, βλέπουν τα στατιστικά των συγγραμμάτων (π.χ. δημοφιλή βιβλία) κ.ά. Τέλος, μπορούν να επικοινωνούν (ηλεκτρονικά) με το Γραφείο Αρωγής χρηστών της Δράσης (Επικοινωνία).