Ημέρες και ώρες Υποδοχής
- Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022 -

Από 1ης Μαρτίου 2022 και κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021 -2022, η κα ΕΥΘΥΜΙΟΥ θα δέχεται στο γραφείο της (408)

Τρίτη, 12.00' -14.00'

--------------------------------------

Τηλ. γραφείου   2107277411