ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
- Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

Στην κατηγορία Έγγραφα" θα βρείτε επιστολή προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματός μας εκ μέρους της Προέδρου και των διδασκόντων/ουσών, σχετική με την παρούσα κατάσταση στο Πανεπιστήμιο.