ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
- Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2013 -

Στην κατηγορία Έγγραφα" θα βρείτε επιστολή προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματός μας εκ μέρους της Προέδρου και των διδασκόντων/ουσών, σχετική με την παρούσα κατάσταση στο Πανεπιστήμιο.