Μινωική Θρησκεία

Ανακοινώσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σεμιναριακό μάθημα ΣΑ 22 (Μινωική κεραμεική), εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκής περιόδου 2022-23
- Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 - 5:51 μ.μ. -

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινατιακό μάθημα ΣΑ 22 (Μινωική Κεραμεική), εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκής περιόδου 2022-23, να στείλουν σχετικό μέιλ στον διδάσκοντα (eplaton@arch.uoa.gr), μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου. Στο μέιλ αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

-το ονοματεπώνυμο του/της ενδιαφερομένου/ης

-ο αριθμός μητρώου

-το έτος φοίτησης

-το αν έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε κάποια άλλο σεμιναριακό μάθημα

-η γνώση ξένων γλωσσών

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων αυτών και η σχτική λίστα θα αναρτηθεί λίαν προσεχώς στο e-class του μαθήματος.. Παρακαλούνται να στείλουν μέιλ και όσοι έχουν εκδηλώσει ήδη, με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον τους, ώστε να υπάρξει μία συνολική εικόνα. 

Από τον διδάσκοντα