Ηερομηνία επομενου μαθηματος
- Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2015 -

Το επόμενο μάθημα θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου λόγω απουσίας στο εξωτερικό.