Ώρες υποδοχής τον Σεπτ. 2015 διόρθωςη
- Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015 -

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτ. 2015 θα δέχομαι την 1, 3, 10, 17. 9 , ώρες 8.15-9.00.

 Παρακαλώ να μου φέρετε τις σεμιναριακές σας εργασίες ει δυνατόν την 1 ή την 3η Σεπτ. 

Ευχαριστώ

Όλγα Κατσιαρδή-Ηering