Εξετάσεις 5.2.2013
- Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

΄Οσοι από το Ιστορικό Αρχαιολογικό Τμήμα οφείλουν το μάθημα και έχουν το διακίωμα να εξετασθούν (επί πτυχίω), θα συνεξετασθούν με τους φοιτητές του Φιλολογικού Τμήματος την Ττίτη , 5.2., 14-16, στις αίθουσες που έχει προβλέψει το πρόγραμμα της Κοσμητείας.