εξετάσεις 5ης Φεβρουαρίου 2013
- Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

΄Οσοι επι πτυχίω φοιτητές/τριες του Ιστορικού - Αρχαιολογικού οφείλουν το μάθημα , να προσέλθουν την Τρίτη, 5.2. , 14.00- 16.00 , στις αίθουσες 426, 427 και 428 που έχει ορίσει η Κοσμητεία για τους επί πτυχίω του Φιλολογικού που οφείλουν το  μάθημα αυτό, για να συνεξετασθούν .