ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012 -

Την Πέμπτη 27/9, 10 π.μ. και εξής θα εξετασθούν προφορικά οι φοιτητές των οποίων τα ονόματα είναι από Α έως Κ στο γραφείο της κυρίας Ντούρου-Ηλιοπούλου.