Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 - Ιστορία των Βαλκανικών Κρατών (κωδ. ΙΙ 112)
- Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

Η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος «Ιστορία των Βαλκανικών Κρατών (19ος – 20ός αι.)» (κωδ. ΙΙ 112) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω E-Class με «απαλλακτική εργασία» την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 το απόγευμα και ώρες 16:00 π.μ. – 21:00 μ.μ. (δηλ. θα διαρκέσει 5 ώρες).

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/ARCH347/

Τίτλος ιστοσελίδας: Ιστορία των Βαλκανικών Κρατών

Όπως έχει ανακοινώσει η Κοσμητεία, οι φοιτητές οφείλουν να εισέρχονται στο E-Class με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (και όχι με άλλους προσωπικούς). Ο ιδρυματικός λογαριασμός έχει ανοιχτεί αυτόματα από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) με την εγγραφή κάθε φοιτητή στο mystudies· η μορφή του είναι: studxxxxxxx[at]uoa[dot]gr [όπου stud = το αναγνωριστικό του Τμήματος κάθε φοιτητή & όπου xxxxxxx= μέρος του Aριθμού Mητρώου του].

Η «απαλλακτική εργασία» θα έχει τη μορφή εργασίας, έκτασης περίπου 1.000 (χιλίων) λέξεων, και θα βασίζεται σε ερωτήσεις κρίσεως και σε συνθετική παρουσίαση και ανάλυση του τεθέντος θέματος. Συγκεκριμένα, θα σας δοθούν μέσω E-Class τρεις ερωτήσεις, από τις οποίες εσείς θα επιλέξετε μία (01) και θα απαντήσετε γραπτώς σε αυτήν.

Οι απαντήσεις σας θα είναι δακτυλογραφημένες σε μορφή Word (κατά προτίμηση Word 97 – 2003 Document .doc) και θα σταλούν σε εμένα είτε (κατά προτίμηση) ως «Εργασίες» (στην αντίστοιχη κατηγορία του E-Class) είτε μέσω μηνύματος του E-Class (στην κατηγορία «Μηνύματα» του E-Class υπάρχει η εφαρμογή «Συνημμένο αρχείο», όπου εκεί, πατώντας το κουμπάκι Browse, θα επιλέξετε το αρχείο Word που έχετε συντάξει και θα το επισυνάψετε στο μήνυμά σας).

Καλή επιτυχία!

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης