Θέματα Εξετάσεων - Ιστορία των Βαλκανικών Κρατών (κωδ. ΙΙ 112) - Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 (09:00 - 14:00)
- Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021 -

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 2021

 

 

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Ώρες: 09:00 – 14:00

 

 

Ιστορία των Βαλκανικών Κρατών, 19ος – 20ός αι. (κωδ. II - 112)

 

Διδάσκων: Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

Απαντήστε σε μία (01) από τις παρακάτω τρεις ερωτήσεις. Έχετε περιθώριο πέντε ωρών (09:00 – 14:00). Καλή επιτυχία!

 

1) Τι γνωρίζετε για την εθνική αφύπνιση/εθνογένεση των Βουλγάρων (18ος αι. – 1878); Ποια είναι η ιδρυτική συνθήκη του βουλγαρικού κράτους;

 

2) Ποια ήταν η εξέλιξη του Μακεδονικού Ζητήματος τα έτη 1870–1908; Πως επηρέασε αυτό το ζήτημα τον εσωτερικό πολιτικό βίο της Βουλγαρίας;

 

3) Πως γεννήθηκε και εξελίχθηκε η γιουγκοσλαβική ιδέα (19ος αι. – 1918);

 

 

Παρακαλώ, οι απαντήσεις σας να είναι δακτυλογραφημένες σε μορφή Word (κατά προτίμηση Word 97 – 2003 Document .doc) και να σταλούν σε εμένα είτε (κατά προτίμηση) ως «Εργασίες» (στην αντίστοιχη κατηγορία του E-Class) είτε μέσω μηνύματος του E-Class. Στη δεύτερη περίπτωση, σας επισημαίνω ότι στην κατηγορία «Μηνύματα» του E-Class υπάρχει η εφαρμογή «Συνημμένο αρχείο». Εκεί, πατώντας το κουμπάκι Browse θα επιλέξετε το αρχείο Word που έχετε συντάξει και θα το επισυνάψετε στο ηλεκτρονικό μήνυμά σας.