Επαφή με τη διδάσκουσα
- Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 -

Καλούνται οι κκ. φοιτητές και φοιτήτριες με ΑΜ 1562201400180 και 1562201300336 να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με τη διδάσκουσα κα ΕΥΘΥΜΙΟΥ είτε μέσω ηλεκτρ. μηνύματος (mefthim@arch.uoa.gr) ή τηλεφωνώντας στο γραφείο της κατά τις ημέρες και ώρες Υποδοχής της (τηλ. 210 7277411)