ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
- Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2012 -

Αρχαία Ιστορία II 214

Αρχαία Αθηναϊκή δημοκρατία

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν προφορικά την Τρίτη 19 Ιουνίου από 2.00-4.00 μμ στο γραφείο του διδάσκοντα (κυψέλη 403).

Εκτός από το σύγραμμα, οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευθούν και τις παρακάτω αρχαίες πηγές:

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία

ψευδο-Ξενοφώντας, Αθηναίων Πολιτεία

Περικλή Επιτάφιος στον Θουκυδίδη, βιβλ. 2,34-46.

Διευκρινίζεται ότι οι αρχαίες πηγές θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως έναυσμα για ερωτήσεις/συζήτηση κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

 

Ζήνων Παπακωνσταντίνου