Παράδοση σεμιναριακών εργασιών
- Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 -

Αγαπητές και αγαπητοί μου,

Θα βρίσκομαι στο γραφείο για παραλαβή των εργασιών σας στις εξής ημερομηνίες και ώρες

29.6.17, 8.15-9.00

4.7.17, 8.45-9.30

Τελευταία προθεσμία παράδοσης είναι η 20.7.17, την ώρα θα ανακοινώσω την επόμενη εβδομάδα

Σας χαιρετώ

ΟΚΗ