Διάθεση εκδόσεων ΙΒΕ/ΕΙΕ με έκπτωση κατά τη διάρκεια της Διημερίδας
- Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διημερίδας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βυζαντινής Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα διατίθενται οι επιστημονικές εκδόσεις του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών με έκπτωση 50% + (Αίθριο ΕΙΕ).