Ανάρτηση εγγράφου "Cacicquismo".
- Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 -

Παρακαλώ, δείτε αναρτημένο στην κατηγορία Έγγραφα το αρχείο "Cacicquismo" σε μορφή Powerpoint και μελετήστε το. Είναι εντός της Εξεταστέας Ύλης.

Αφορά τον κομματισμό και τον στρεβλό τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Νοτίου Ευρώπης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλλία) στο τέλος του 19αυ αιώνα και την αυγή του 20ού.

Περισσότερα γι' αυτό το θέμα στο σημερινό μας μάθημα (5 Νοεμβρίου 2021).

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης