Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθήματος
- Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 -

Η αξιολόγηση του μαθήματος της Νεώτερης Ελληνική Ιστορίας Β (κωδ. ΙΙ31) έχει ξεκινήσει. Λήξη η 31 Δεκεμβρίου 2021.

Όποιος/όποια θέλει μπορεί να συμμετάσχει ΑΝΩΝΥΜΑ με τους προσωπικούς κωδικούς του/της στην παρακάτω ιστοσελίδα:

Link ερωτηματολογίου: https://survey.uoa.gr/L981477

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης