Αρχή μαθημάτων
- Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 - 12:00 π.μ. -

Το σεμινάριο ξεκινάει στις 27/10 ώρα 17.00 στον 8ο όροφο στο εργαστήριο Πληροφορικής.