Εξεταση Φεβρουαριου
- Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 -

Η Κοσμητεία ανακοίνωσε ότι η χαμένη εβδομάδα μετατίθεται για τις 14-18/2. Επομένως, το μάθημα ΙΙ88 εξετάζεται στις 14/2, ώρα 2 στα ίδια αμφιθέατρα που είχαν ανακοινωθεί