Εξεταση ΙΙ88, 24.1
- Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022 -

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα σχετικά με την κακοκαιρία, θα ήθελα να έχετε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα. Αν υπάρξει πρόβλημα πρόσβασης, τη σχετική απόφαση θα πάρει και την ανακοίνωση θα κάνει η Κοσμητεία της Σχολής. Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, μετατέθηκε σε άλλη ημέρα όλο το πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας στην οποία υπήρξε πρόβλημα. Ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να διαπιστωθεί μόνον αύριο και από τη Σχολή, όχι από εμένα προσωπικά. Δεν πρόκειται να χαθεί η εξέτασή σας.