Συνέδριο Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
- Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 -

Συνέδριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τα σχολικά εγχειρίδια στα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους, Εθνική Βιβλιοθήκη, 17-19 Δεκεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα βρίσκεται στην ενότητα "έγγραφα".

Οδηγίες για δια ζώσης παρουσία ή διαδικτυακή παρακολούθηση στην πρόσκληση στην ενότητα "έγγραφα".