Εξέταση Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας (κωδ. ΙΙ 04) Επί πτυχίω - Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 (19:00 - 21:00)
- Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 -

- Η εξέταση του μαθήματος της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (ΙΙ 04) για τους φοιτητές επί πτυχίω (και μόνον) του Τμήματος Φιλολογίας θα λάβει χώρα την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρες 19:00 – 21:00 στο αμφιθέατρο 313.

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης