Αναβολή μαθήματος Παρασκευής 12 Νοεμβρίου 2021.
- Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 -

Λόγω ασθενείας το μάθημα της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (κωδ.60 ΙΙ 04) αναβάλλεται.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί.

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης