ακύρωση μαθηματος
- Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016 - 10:31 π.μ. -

Στις 10/5 δεν θα γίνει μάθημα λόγω απουσίας μου σε συνέδριο του εξωτερικού.