ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 21 ΦΕΒΡ.
- Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση της Συγκλήτου οι αυριανές εξετάσεις μετατίθενται για την Παρασκευή 23 Φεβρ. την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα. Καλή επιτυχία.