Σεμινάριο για πρωτογενείς πηγές
- Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 -
Ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ,
Γιάννης Μουρέλος, ένας από τους κορυφαίους ιστορικούς ερευνητές της εποχής
μας, θα παρουσιάσει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας,
μεθοδολογικές παρεμβάσεις του σχετικά με μια πρώτη γνωριμία με τη χρήση
πρωτογενών πηγών. Τα μαθήματα του κ. Μουρέλου θα γίνουν στις 22 και 29
Μαρτίου 2022.

Οι παρουσιάσεις του κ. Μουρέλου θα γίνουν στο πλαίσιο των μαθημάτων του κ
Ε. Χατζηβασιλείου και του κ. Μ. Κούμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ωστόσο ευπρόσδεκτοι είναι όλοι οι
μεταπτυχιακοί φοιτητες και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος στο
αντικείμενο αυτό.

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να συνδεθούν τη Τρίτη 22 και 29 Μαρτίου
2022, ώρα 18.00, στο λινκ
https://uoa.webex.com/meet/xevanthis