Ανακοίνωση του Γραφείου Διασύνδεσης
- Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 -

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη Εργαστηρίων Ομαδικής Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας,   στο πλαίσιο της Δράσης σύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος με τίτλο:

« Καινο-Τολμώ στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία- Δραστηριοποιούμαι στο επιχειρείν»

Το πρώτο Εργαστήριο της εν λόγω δράσης φέρει τον τίτλο:  «Ευκαιρίες αξιοποίησης προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για ενίσχυση επιχειρηματικότητας» . Αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μήνα Μάρτιο από εξειδικευμένο σύμβουλο Επιχειρηματικότητας σε ομάδες των 20 ατόμων, με σκοπό την εξοικείωση με την έννοια επιδότηση, τη διεύρυνση της γνώσης για επιδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης της ανάληψης επιχειρηματικής δράσης.

Διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες συμμετοχής:

Πέμπτη 10/3/2022       ώρα: 11.00-13.00

Παρασκευή 11/3/2022 ώρα: 17.30-19.30

Πέμπτη 17/3/2022       ώρα: 11.00-13.00

Πέμπτη 24/3/2022       ώρα: 17.30-19.30

Σάββατο 26/3/2022     ώρα: 11.00-13.00

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής webex meetings, όπου για την κάθε ομάδα των 20 ατόμων θα σταλεί ξεχωριστό link στα email τους.

Για την συμμετοχή σας στο εργαστήριο θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας στον κάτωθι υπερσύνδεσμο.

https://forms.gle/TXPmQX846mBxaW2i7

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.