Διαγωνισμός Ιστορίας Πρέβεζας
- Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 -

Παρακαλώ, δείτε συνημμένη στην κατηγορία "Έγγραφα" προκήρυξη για τη συγγραφή δοκιμίου για την Ιστορία της Πρέβεζας 2021 - 2022.

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης