Μάθημα Τρίτη 22 Νοεμβρίου
- Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016 -

Αγαπητοι φοιτητές

Δεν θα γίνει μάθλημα την Τρίτη και θα συμφωνήσουμε πότε θα αντικατασταθεί