Αναβολή Μυκηναϊκού Σεμιναρίου
- Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 -

Το Μυκηναϊκό Σεμινάριο της 3-3-20 αναβάλλεται για τις 14-5-20.