Νέα Ενημέρωση
- Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021 -

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές καλησπέρα σας,

η εξέταση του μαθήματος θα γίνει προφορικά στις 22/9/2021 στην διεύθυνση του Αναπλ. Καθηγητή κ. Βαβουρανάκη και με την δική μου παρουσία. Η διεύθυνση είναι η εξής:

https://uoa.webex.com/meet/gvavour

Η πρώτη ομάδα θα εξετασθεί στις 9.00

Χειλά, Δελημπόη, Βαλαβάνης, Χριστογιάννης και Χυσενάϊ.

Η δεύτερη ομάδα ας συνδεθεί στις 10.00 μήπως τυχόν κάποια/ος δεν εμφανισθεί. Για να μην χάνουμε χρόνο.

Σωπασουδάκης, Γκίνης, Καουκάκης, Σταμούλη.

Σας ευχαριστώ,

Καθηγ. Ελένη Μαντζουράνη