Ιανουαρίου 2020
Σεμινάριο τμήματος Β από τον καθηγητή κ Γεώργιο Τόμπρα (ίδιο με αυτό της 19/12/2019)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2020 (Ώρα: 11:00)
Δεκεμβρίου 2019
Σεμινάριο τμήματος Α από τον καθηγητή κ Γεώργιο Τόμπρα (διαφορετικό από τα προηγούμενα)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)
Σεμινάριο τμήματος Β από τον καθηγητή κ Γεώργιο Τόμπρα (ίδιο με αυτό της 28/11/2019)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)
Νοεμβρίου 2019
Σεμινάριο τμήματος A από τον καθηγητή κ Γεώργιο Τόμπρα   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)
Σεμινάριο Τμήματος Α+Β από τον κ Θεόδωρο Μερτζιμέκη, αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Β.   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)
Σεμινάριο Τμήματος Α+ Β από τον κ Ιωάννη Δαγκλή, καθηγητή του Τομέα Γ.   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)
Οκτωβρίου 2019
Σεμινάριο Τμήματος Α από τον κ Ιωάννη Δαγκλή, καθηγητή του Τομέα Γ.   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)
Σεμινάριο Τμήματος Β από τον κ Θεόδωρο Μερτζιμέκη, αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Β.   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)
Σεμινάριο Τμήματος Α από τον κ Θεόδωρο Μερτζιμέκη, αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Β.   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)
Σεμινάριο Τμήματος Β από τον κ Σπύρο Γαρδέλη, αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Α,   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)
Σεμινάριο Τμήματος Α από τον κ Σπύρο Γαρδέλη, αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Α,   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019 (Ώρα: 11:00)