Μαΐου 2020
Σεμινάριο (3) από τον καθηγητή κ Γεώργιο Τόμπρα (διαφορετικό από τα προηγούμενα)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020 (Ώρα: 09:00)
Σεμινάριο (2) από τον καθηγητή κ Γεώργιο Τόμπρα (διαφορετικό από τα προηγούμενα)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020 (Ώρα: 09:00)
Απριλίου 2020
Σεμινάριο από την επίκουρη καθηγήτρια κα Καλλιόπη Δασύρα   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:00)
Σεμινάριο (1) από τον καθηγητή κ Γεώργιο Τόμπρα   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:00)
Σεμινάριο από τον καθηγητή κ Κωνσταντίνο Βαρώτσο   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020 (Ώρα: 09:00)