Μαΐου 2016
Μάθημα 4   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016 (Ώρα: 16:00)
Μάθημα 3   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τρίτη, 17 Μαΐου 2016 (Ώρα: 16:00)
Μάθημα 2   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016 (Ώρα: 16:00)
Μάθημα 1   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τρίτη, 10 Μαΐου 2016 (Ώρα: 16:00)