Απριλίου 2006
Τελικό test αξιολόγησης & απάντηση ερωτηματολογίου   
Πέμπτη, 13 Απριλίου 2006 (Ώρα: 11:00)
Ομάδα Συνδυασμένης διδασκαλίας   (Διάρκεια: 1:00 Ώρες)
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2006 (Ώρα: 03:00)
2ο Ενδιάμεσο test αξιολόγησης   (Διάρκεια: 9:00 Ώρες)
Παρασκευή, 07 Απριλίου 2006 (Ώρα: 11:00)
Μαρτίου 2006
1ο Ενδιάμεσο test αξιολόγησης   (Διάρκεια: 9:00 Ώρες)
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2006 (Ώρα: 11:00)
Συνάντηση όλων των συμμετεχόντων φοιτητών στο Α.Ε.Π.   
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2006 (Ώρα: 03:00)