Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Scheduled platform downtime
- Τρίτη, 03 Αυγούστου 2021 -

We would like to inform you that on Wednesday, 4 August, and from 12:00 to 15:00, the platform will be temporarily unavailable due to scheduled maintenance and upgrade.