Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Διακοπές στην λειτουργία της πλατφόρμας
- Τρίτη, 03 Αυγούστου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης θα σημειωθούν διακοπές στη λειτουργία της πλατφόρμας η-Τάξη την Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021 από τις 12:00 έως τις 15:00.

Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης