Μορφολογία και Σύνταξη 3

Χριστίνα Σανλίογλου

Περιγραφή

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

 

Το Μάθημα προσφέρεται στη γλωσσική κατεύθυνση του Τμήματος. Στόχος είναι η κατάρτιση και εμπέδωση του φοιτητή σχετικά με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας, καθώς και με το ανάλογο λεξιλόγιο, για να επιτευχθεί η σωστή χρήση της γλώσσας στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

 

1η και 2η συνεδρία

Γίνονται επαναληπτικές ασκήσεις στα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που δεν έχουν εμπεδωθεί στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο με σκοπό να καλυφθούν τα κενά και να απαντηθούν τυχόν απορίες. Έτσι γίνεται η προετοιμασία για την διδακτέα ύλη του μαθήματος.

3η συνεδρία

Έγκλιση της αναγκαιότητας και του πρέποντος (-meli/-malı, gerek, lâzım, mecbur, zorunda, ihtiyacı olmak v.s.)

4η συνεδρία

Ενισχυτικά και υπ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις