ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ- ΦΑΛΙΕΡΟΥ

Αναστασία Φαλιέρου

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές μια βαθύτερη εξοικείωση με τη γραμματική και συντακτική δομή των οθωμανικών κειμένων. Στο μάθημα μελετώνατικαι αναλύονται κείμενα τόσο πολιτικά όσο και λογοτεχνικά.

Κωδικός: TURKMAS178
Σχολή - Τμήμα: Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις