Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών-Κοινωνική Θεολογία και Θρησκειολογία

Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης

Περιγραφή

Παρουσιάζονται οι γενικές αρχές της Διδακτικής, ως κλάδου των επιστημών της Παιδαγωγικής που ασχολείται συστηματικά με τη θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, και αναπτύσσονται οι θεωρίες μάθησης και οι θεωρίες της αγωγής. Μελετώνται θέματα δεοντολογίας, ψυχοπαιδαγωγικών παραδοχών και κοινωνιο-πολιτισμικών συνεπαγωγών της διδακτικής πράξης. Στην πρακτική διάσταση του μαθήματος ερευνώνται οι προϋποθέσεις, οι παράγοντες, οι διαδικασίες, οι τεχνικές και τα μέσα οργάνωσης, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδακτικής πράξης. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η εφαρμογή των παραπάνω αρχών στη Θρησκευτική Εκπαίδευση. Μελετώνται οι προσεγγίσεις της διδακτικής μεθοδολογίας του μαθήματος των θρησκευτικών στην Ελλάδα και Ευρώπη και οι βασικές μεθοδολογικές προϋποθέσεις σχεδιασμού του μαθήματος στην Εκπαίδευση. 

Η αξιολόγηση του μαθήματος λαμβάνει υπόψιν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις καθώς και τα προτεινόμενα βιβλία, ως προς τα παραπάνω θέματα. 

Κωδικός: Υποχρεωτικό
Σχολή - Τμήμα: Θεολογίας » Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών

Ημερολόγιο