Διδακτικές Ασκήσεις Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Ζ΄εξάμηνο

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Περιγραφή

Διδακτικές ασκήσεις σε σχολικές μονάδες της Αττικής. Στο πλαίσιο των ασκήσεων οι φοιτητές και φοιτήτριες θα παρακολουθήσουν δειγματικές διδασκαλίες, θα παρατηρήσουν και θα αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό έργο θεολόγων εκπαιδευτικών και κυρίως θα ασκηθούν στον σχεδιασμό μαθήματος και τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Για αυτούς θα λειτουργεί υποστηρικτικά το γραφείο Πρακτικής-Διδακτικής Άσκησης (Τμήματος Θεολογίας).

Ημερολόγιο