ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

Αντώνιος Διαμαντής

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στις σπουδές και στη μελέτη πάνω στη χρησιμότητα της πρακτικής του θεάτρου σε αντισυμβατικούς  χώρους και καταστάσεις. Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα απ' όλον τον κόσμο ερευνούν τις δυνατότητες των αντισυμβατικών χρήσεων του θεάτρου, με σκοπό να βοηθήσουν τις κοινότητες και τις κοινωνίες να αναστοχαστούν αυτό που είναι, να εκφραστούν ελεύθερα και να εκφράσουν αυτό που θέλουν να γίνουν.

Το εφαρμοσμένο θέατρο στοχεύει στην προσωπική και συλλογική ανάπτυξη και ενδυνάμωση και στην κοινωνική αλλαγή. Αυτό συμβαίνει μέσα από μεθοδολογικές  πρακτικές, που δεν περιλαμβάνονται στο κυρίαρχο ρεύμα των θεατρικών παραστάσεων και λαμβάνουν χώρα σε ένα μη παραδοσιακό περιβάλλον, όπου ζουν περιθωριοποιημένες κοινότητες. Χαρακτηριστικό του είναι η δημιουργία νέων σημειολογικών όρων που γεννιούνται στις παρυφές της πρακτικής του δράματος.

Η εναλλακτική χρήση του δράματος έχει αναπτυχθεί πολύ γρήγορα, σε πολλές και διαφο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο