ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι (401)

Χρήστος Λυριντζής & Παντελής Λέκκας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες και πεδία έρευνας της πολιτικής επιστήμης, καθώς επίσης η γενικότερη εξοικείωση των φοιτητών με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την πολιτική επιστήμη. Τα θέματα που εξετάζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι:

 • Το πολιτικό φαινόμενο
 • Πολιτικές ιδεολογίες
 • Κράτος
 • Θεωρίες δημοκρατίας
 • Έθνη, εθνικά κράτη, εθνικισμός
 • Οικονομία, παγκοσμιοποίηση, πλανητική πολιτική
 • Πολιτική και ταυτότητα
 • Πολιτική επικοινωνία
 • Αντιπροσώπευση, εκλογές
 • Πολιτικά κόμματα, κομματικά συστήματα
 • Ομάδες, συμφέροντα, κινήματα
 • Πολιτικά συστήματα, μορφές καθεστώτων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Heywood, Εισαγωγή στην πολιτική
Α. Heywood, Βασικές έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης
Ball & G Peters, Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση
Carnoy, Κράτος και πολιτική θεωρία
Hay, M. Lister & D. Marsh, Το κράτος: θεωρίες και προσεγγίσεις

Κωδικός: PSPA211
Σχολή - Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 1ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -