Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα (42500)

Γεώργιος Θεοδωρίδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη βασική συζήτηση για το ελληνικό πολιτικό σύστημα από την πτώση της Δικτατορίας μέχρι σήμερα. Φυσικά το μάθημα δεν επικεντρώνεται μόνο στη συζήτηση των σχετικών αναλύσεων για τις παραμέτρους που αφορούν στην συγκρότηση και εξέλιξη του πολικού συστήματος της Μεταπολίτευσης αλλά επιδιώκει να προσφέρει και το βασικό πραγματολογικό και ιστορικό υλικό της υπό εξέταση περιόδου. Το εισαγωγικό μέρος του μαθήματος θα είναι αφιερωμένο στη σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων που έβαλαν την σφραγίδα τους στη χώρα από την Κατοχή μέχρι το 1974. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εκείνες τις εξελίξεις που άσκησαν μεγαλύτερη επιρροή στην Μεταπολιτευτική περίοδο. Στη συνέχεια εξετάζονται οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες του πολιτικού συστήματος τόσο στην περίοδο της μετάβασης στη δημοκρατία και την περίοδο της εμπέδωσης της δημοκρατίας, όσο και στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Πιο συγκεκριμένα θα εξετασ

Περισσότερα  
Κωδικός: PSPA154
Σχολή - Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις