Μέθοδοι & Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας II

Γ. Τσίρμπας

Περιγραφή

Σκοπός του συγκεκριμένου του μαθήματος είναι με το τέλος του οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει μια βασική ιδέα του τι σημαίνει και πώς οργανώνεται η κοινωνική έρευνα, με έμφαση στην ποσοτική έρευνα. Θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες και τα στάδια της κοινωνικής έρευνας, καθώς και να μπορούν να κατανοήσουν κριτικά, να σχολιάσουν, να ερμηνεύσουν και να χρησιμοποιήσουν δημοσιευμένες έρευνες.

Κωδικός: PSPA150
Σχολή - Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις