Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (527A)

Εκάβη Αθανασοπούλου

Περιγραφή

 

Σκοπός και περιεχόμενο και του μαθήματος

 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους φοιτητές στη διεπιστημονική θεώρηση των διεθνών σχέσεων και στην κατανόηση της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική παρουσίαση των βασικών παραμέτρων που συμβάλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής συμπεριφοράς στο διεθνή χώρο. Παράλληλα επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με έννοιες-κλειδιά που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις.

Κατά τις διδακτικές ώρες του μαθήματος θα καλυφθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 Α. Οι διεθνείς σχέσεις σε ιστορικό πλαίσιο

1. Η ανάδυση της σύγχρονης διεθνούς τάξης

2. Βασικές εξελίξεις στη διεθνή πολιτκή από την αυγή του 20ου αιώνα μέχρι και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

3. Ο Ψυχρός Πόλεμος και η «ισορροπία του τρόμου».

4. Παγκοσμιοποίηση και διεθνής τάξη.

 

Β. Οι θεωρίες των διεθνών σχέσεων

1. Ρεαλισμός

2. Φιλελευθερισμός

3. Νεορεαλισμός και νεοφιλελευθερισμός

4. Μαρξιστικές προσεγγίσεις

5. Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός         

Περισσότερα  
Κωδικός: PSPA146
Σχολή - Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο