Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία - 42539B

Γεώργιος Θεοδωρίδης

Περιγραφή

Το μάθημα καλύπτει την ελληνική ιστορία του 19ου και 20ού αιώνα έως το 1981. Εξετάζονται η γέννηση του ελληνικού κράτους, η θεσμική συγκρότηση και η εδαφική ολοκλήρωσή του, το πολιτικό και κομματικό σύστημα, η οικονομική και κοινωνική δυναμική των πολιτικών εξελίξεων και η διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η εξέταση της πολιτικής ιστορίας θα ακολουθήσει τις εξής ενότητες: τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, το κράτος και την κοινωνία του 19ου αιώνα, το αίτημα του εκσυγχρονισμού, την εθνική επέκταση και την κρίση εθνικής ολοκλήρωσης, το Μεσοπόλεμο, το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τον Εμφύλιο πόλεμο καθώς και το μεταπολεμικό ελληνικό κράτος. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαπραγμάτευση της κοινωνικής διάστασης των πολιτικών συγκρούσεων (π.χ. επανάσταση, βενιζελική εποχή, Εμφύλιος) όπως και στους μετασχηματισμούς που σφραγίζουν την ελληνική πολιτική, κοινωνία και οικονομία της υπό εξέτασης περιόδου.

Κωδικός: PSPA129
Σχολή - Τμήμα: Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο